Privaatsuspoliitika - Silen rent

Choose your region & language. Please note that Silen Rent is only available in certain regions.

United Kingdom | English

chevron icon

Privaatsuspoliitika

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Tere tulemast veebilehele https://silenrent.com/

Silenrent pakub uut viisi rentida vaikuseruume täpselt siis ja selliseks ajaks kui Sa vajad.

Käesolevates andmekaitsetingimustes me selgitame kuidas ja millisel õiguslikul alusel me kogume, säilitame ehk töötleme isikuandmeid. Samuti me selgitame millised on Sinu õigused seoses isikuandmetega ning meie kohustused ja vastutus Sinu õiguste tagamisel.

Palun tutvu hoolikalt andmekaitsetingimustega. Kui Sa ei nõustu viisiga, kuidas me isikuandmeid töötleme, siis on parem meie teenuseid mitte kasutada. Teatame, et võime aeg-ajalt andmekaitsetingimusi täiendada. Täiendatud andmekaitsetingimused jõustuvad peale avaldamist meie veebilehel.

Isikuandmete vastutav töötleja on Silen OÜ, registrikood 14506938 („Meie“), asukohaga Veerenni 38, Tallinn 10138, Eesti, e-post: hello@silenrent.com

 

 1. Meie põhiväärtused isikuandmete töötlemisel

Me austame igaühe õigust kaitsta oma isikuandmeid ning anname oma parima, et tagada meile usaldatud isikuandmete kaitstus. Me hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ning võtame kasutusele sobivad strateegiad riskide maandamiseks.

Andmekaitsetingimuste järgimine on integreeritud meie igapäevastesse tegevustesse, teenustesse ja protsessidesse ning meie arendustegevusse.

Meil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus, st Me töötleme isikuandmeid seaduslikult.

Meil on isikuandmete töötlemiseks määratud selged eesmärgid ja Me töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

Me järgime isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõtet, s.t töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

Nõuame ja ootame oma lepingupartneritelt isikuandmete töötlemisel ettevaatlikkust, isikuandmete loata avaldamise või sobimatu kasutamise vältimist ning isikuandmete ausat ja seaduslikku töötlemist.

Me anname endast parima, et isikuandmeid oleksid kaitstud. Rakendame isikuandmete kaitseks erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid).

Me edastame isikuandmeid ainult nendele isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus (ametiasutused, järelevalveasutused) või kellega oleme sõlminud andmetöötluslepingu (Meie volitatud töötlejad).

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

 

 1. Isikuandmed ja isikuandmete töötlemine

Me pakume Sulle kohtumiseks ja keskendumiseks vaikuseruumi, mis on mugav, privaatne ja vaikne („Vaikuseruum“). Vaikuseruumi väljarentimine on meie teenus („Teenus“).

Kuna Meie Teenuse klientideks on enamasti juriidilised isikud siis Me töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses põhiliselt volitatud töötlejana, aga teatud juhtudel ka vastutava töötlejana.

Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse andmesubjektilt („Sina“) kui Sa külastad Meie veebilehte või pöördud Meie poole veebilehe kaudu. Vastutava töötlejana määrame Me isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tingimused.

Volitatud töötlejana saame isikuandmed oma juriidilisest isikust kliendilt, kelleks on peamiselt Meilt Teenust (Vaikuseruumi rent) telliv äriühing.

Volitatud töötlejana isikuandmeid töödeldes teeme seda vastavalt isikuandmete vastutava töötleja kirjalikele juhistele ja kui on sõlmitud andmetöötlusleping siis vastavalt lepingule.

Meie poole pöördumisel töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi;
 • kontaktandmeid, nt e-posti aadress, telefoninumber, riik;
 • „küpsistega“ kogutavad andmed.

Volitatud töötlejana töötleme Meie kliendi esindaja isiklikke andmeid, kontaktandmeid ja muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi;
 • kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;
 • arve andmeid, nt andmed Teenuse kasutamise kohta;

 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • seoses Teenuse osutamisega ja Teenuse osutamise ettevalmistamisega (s.o lepingu täitmiseks, lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks);
 • õigusaktidest tulenevate Meie õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks);
 • Sinu taotluste ja päringute menetlemiseks;
 • Meie Teenuse kasutamise analüüsiks ning uurimis-ja analüüsitulemuste kasutamiseks, mh Teenuse arendamiseks;
 • Meie uudiskirjade saatmiseks, turundamiseks ning Meie toodete ja teenuste arendamiseks ja reklaamimiseks. Sel eesmärgil töötleme ainult Sinu kontaktandmeid.
 • Sulle teadete edastamiseks.

 

 1. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Me töötleme isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on peamiselt sõlmitud kliendilepingu täitmine (Andmekaitsetingimuste punkt 3(1) ja 3(3)), aga ka juriidilise kohustuse täitmine (Andmekaitsetingimuste punkt 3(2)), Teie nõusolek (Andmekaitsetingimuste punkt 3(3)) ja Meie õigustatud huvi (Andmekaitsetingimuste punkt 3(4)).

 

 1. Väärtused ja üldpõhimõtted, mida järgime isikuandmete töötlemisel

Meil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus, st Me töötleme isikuandmeid seaduslikult.

Meil on isikuandmete töötlemiseks määratud selged eesmärgid ja Me töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

Me järgime isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõtet, s.t töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

Me anname endast parima, et isikuandmeid oleksid kaitstud. Rakendame isikuandmete kaitseks erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid).

Me edastame isikuandmeid ainult nendele isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus (ametiasutused, järelevalveasutused) või kellega oleme sõlminud andmetöötluslepingu (Meie volitatud töötlejad).

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

 

 1. Küpsised

Me kasutame oma veebilehel küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad Meil Sulle pakutavaid veebilehe teenuseid parandada ja neid Sinu jaoks mugavamaks muuta.

Küpsistega töötleme veebilehel isikuandmeid reeglina Sinu nõusoleku alusel, mida küsime Sinult veebilehe esmakordsel külastusel, välja arvatud veebilehe toimimiseks vajalikud küpsised. Nende kasutamisest ei saa keelduda.

Veebilehe kasutajana on Sul võimalus kas anda korraga nõusolek kõigi Meie poolt kasutatavate küpsiste kasutamiseks või anda nõusolek kasutatavate küpsiste kaupa.

 

Me kasutame funktsionaalseid, statistika ja reklaamiküpsiseid, osad neist on kolmanda osapoole küpsised.

 

Küpsiste kasutamiseks nõusoleku andmisest keeldumisel ei pruugi Sul olla võimalik kasutada veebilehe teatud funktsioone või kasutada kõiki Meie pakkumisi. Kõik veebibrauserid pakuvad teatud vormis võimalust küpsiste eelistuste haldamiseks.

 

Me kasutame küpsiseid, et koguda, säilitada ja kasutada teavet järgmistel eesmärkidel:

 • Isikupärastada kasutajakogemust ja pakkuda kohandatud sisu;
 • Jälgida veebilehe kasutamist, et paremini mõista, kuidas sa suhtled Meie pakutavaga;
 • Mäletada Sind kui Sa veebilehele naased;
 • Läbi viia uuringuid Meie veebilehe sisu ja Teenuse täiustamiseks.

 

Me kasutame cookiebot.com-i, et teavitada Sind küpsistest ja salvestada Sinu küpsiste eelistusi. Võime kasutada ka kolmandast osapoolest analüüsipartnerit, kes võib kasutada mõnda tarkvaratehnoloogiat, mis aitab meil oma veebisaidi sisu paremini hallata, teavitades meid sellest, milline sisu on tõhus. Neid teadmisi kasutame Meie veebilehe optimeerimiseks ja Sulle parima võimaliku kogemuse pakkumiseks. Kasutame Google süsteeme, sh Google Analyticsit.

 

Meie veebileht võib sisaldada ka sotsiaalmeedia linke, nagu Facebooki “meeldimise” nupp, Instagrami “meeldimise” nupp. Need funktsioonid võivad koguda Sinu IP-aadressi ja lehekülastusi ning seada küpsise, et võimaldada nende funktsioonide õiget toimimist. Sotsiaalmeedia funktsioone haldab nimetatud kolmas osapool ja isikuandmete töötlemist reguleerib kolmanda osapoole privaatsuspoliitika.

 

Kui eelistad, et Sinu isikuandmeid Meie veebilehel ei töödeldaks, saad aktiveerida oma veebibrauseris privaatsirvimise funktsiooni. See on Sinu valik.

 

 

 1. Õigused seonduvalt isikuandmetega

 

 • Õigus tutvuda oma isikuandmetega. Sul on õigus teada, milliseid sinu isikuandmeid me säilitame ja kuidas neid töötleme, sealhulgas õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele Me isikuandmeid avaldame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ja õigust isikuandmete koopiate saamiseks.
 • Õigus isikuandmete parandamisele – õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
 • Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Sul on õigus võtta igal ajal tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete Töötlemiseks. Palun arvesta, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Sul on õigus nõuda, et Me kustutaks su isikuandmed (nt kui Sa võtad tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
 • Õigus töötlemise piiramisele – õigus teatud juhtudel keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui on esitatud vastuväide isikuandmete töötluse osas).
 • Õigus esitada vastuväiteid – Sul on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Su isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võid esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.
 • Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui Su isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Sul õigus saada Sind puudutavaid isikuandmeid, mida Sa oled Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Sul on õigus edastada isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on sul õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
 • Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Sind teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Sind puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Sulle märkimisväärset mõju, siis võid nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud Töötluse alusel.
 • Õigus esitada kaebusi. Sul on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse inspektsioonile (aki.ee).

Kui soovid kasutada mõnda ülaltoodud õigust või esitada küsimusi isikuandmete kaitse kohta, siis palun saada Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil  hello@silenrent.com. Vastame Su taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvesta, et enne kui saame väljastada Sinu poolt soovitud teavet Sinu isikuandmete osas, peame kontrollima Sinu isikusamasust.

 

 1. Isikuandmete avalikustamine

Sinu isikuandmeid on konfidentsiaalsed. Avaldame isikuandmeid vaid siis, kui vastav kohustus tuleneb otseselt mõnest õigusaktist. Meie volitatud töötlejale avaldame isikuandmeid, olles eelnevalt sõlminud kirjaliku andmetöötluslepingu.

Isikuandmete töötlemine toimub reeglina Euroopa majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt

Kasutame teenusepakkujat (Mailchimp.com), kellega jagame e-kirjade saatmiseks vajalikke isikuandmeid, st e-posti aadresse. Nimetatud teenusepakkuja asub Ameerika Ühendriikides. Isikuandmete edastamine neile toimub üldmääruse kohaselt.

 

 1. Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua, kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik määratud eesmärkide saavutamiseks.

Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

 

 1. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavita Meid koheselt Sulle teadaolevatest isikuandmete rikkumisest või rikkumise ohust aadressil  hello@silenrent.com Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.